Bolig. Bygård. Næringsbygg.
Se våre referanser.

Vi har sterkt ønske om at når vi møter tidligere kunder på gata, skal dette møtet være hyggelig. For å få til dette, er vi nødt til å innfri på en del ting: Vi må opptre høflige og ryddige, vi må være til å stole på og vi må fremfor alt levere avtalt arbeid til avtalt tid, god kvalitet og avtalt pris.

Hotel Brosundet.

Hotel Brosundet er et utrolig flott og trivelig hotell i hjertet av Ålesund. Som de sier selv: «A place to dream». Vi ga hotellet en utvendig oppussing. Da kom det godt med at vi har spesialkompetanse på vedlikehold av bygg i Jugendstil.

Hotel Brosundet fasade
Hotel Brosundet stillas fasade
Hotel Brosundet renovering fasade
Hotel Brosundet inngangsparti

Loen Skylift.

Stillasmontering AS fikk et spennende oppdrag fra Strand Stillas AS. Det skulle bygges gondolbane mellom fjellet Hoven og Loen. Dette er en av verdens bratteste gondolbaner som går 1000 meter rett opp med 60 grader stigning.

Loen Skylift fasade

Brosundet.

I 2018 ga vi Brosundet i Ålesund en flott oppgradering. Det er ikke hvilken som helst jobb. Det er høyt opp og vanskelig å komme til, spesielt fra sjøsiden av sundet. I tillegg er bygget verneverdig med strenge krav for utførelse av arbeidet. Vår jobb innebærte stillas, renhold, utskifting av ødelagte beslag og bærebjelker over vinduer og dører, nedløpsrør og takrenner, mur- og pussreparasjoner, og maling av bygg.

Brosundet ålesund
Brosundet Ålesund fasaderenovering
Brosundet i Ålesund dronefoto
Dronefoto av Brosundet i Ålesund

Nedre Strandgate.

Vi ga det flotte bygget i Nedre Strandgate en god oppussing. Først monterte vi stillas rundt hele bygget. Så ga vi bygget en grundig vask fra topp til tå. Vi reparerte sprekker, tok vekk bom (løs puss) og la på ny puss. Vi fuget opp en del dårlige fuger. Til slutt fikk bygningen ny fasadegrunning, fasadearmering og ny maling. Bygget fremstår nå som flott og nytt, noe som kommer spesielt godt frem når solen skinner fra blå himmel i Ålesund.

Nedre Strandgate fasade
Nedre Strandgate i Ålesund fasade
Nedre Strandgate i Ålesund sett fra sjøsiden

Borgund kirke.

Det var dør- og vindusvern som stod for restaurering innvendig av Borgund Kirke. Vi stod for stillas. Oppdraget var krevende. Det krevde høy grad av nøyaktighet for å ikke skade noe av inventaret. Vi tilpasset stillasgesims etter lysekroner, talerstol og alteret, slik at Dør- og Vindusvern kunne gjøre restaureringen på en god og trygg måte.

Borgund kirke innvendig renovering med stillas
Borgund kirke renovasjon av alter
Borgund kirke renovering med stillas

Andre prosjekter.

Eistein Orres gate
Fjelltunvegen 1
Fjellstua i Ålesund
Løvenvoldgata Ålesund
Kongens gate Ålesund

Kan vi hjelpe deg med
ditt prosjekt?