Stillasmontering AS bruker for det meste stillas i fra Layher GmbH & Co KG, en av verdens største stillasprodusenter. Vi leverer og bygger alt innen stillas til små og store aktører. Vi har løsninger til alle enten de jobber i bygg og anlegg, skips-, olje og gassindustrien, on eller offshore.

Foruten stillas kan Stillasmontering AS tilby komplette løsninger som naturlig hører inn under stillas.

Her kan nevnes; tak over tak, innkledning, taksikring m.m. Våre stillaser er produsert i Layher sine egne fabrikker av råvarer i høyeste kvalitet. Alle produkter gjennomgår strenge kontroller, og er det mest pålitelige og sikreste som finnes på markedet.

Her er våre tre mest populære systemer:
Vi monterer: rullestillas, trappestillas, rammestillas, allround industristillas, spesialstillas, tak over tak.