Vår firma tar på seg pr i dag alt innen fasade fornying, der vi leverer og administrerer alle fag når det kreves. Vi monterer og demontere stillas til alle typer jobber. Vi har tilgang på ca. 10 000 kvm stillas, fordelt på lettstillas og industri/murstillas. Vi tilbyr også “tak over tak”.